Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks wordt binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar de balans opgemaakt en vastgesteld, dit geldt ook voor de staat van baten en lasten. De administratie wordt daarbij zodanig gevoerd dat de rechten en verplichtingen van de stichting te allen tijde kunnen worden gekend.

Financieel Jaaroverzicht 2020

Financieel Jaaroverzicht 2019

Financieel Jaaroverzicht 2018

Financieel Jaaroverzicht 2017

Financieel Jaaroverzicht 2016

Financieel Jaaroverzicht 2015