Het werk
Kroon-Oil Foundation zet zich in om de kwaliteit van de leer- en leefomgeving in Almelo en omstreken te verbeteren. Projecten die werken in het licht van deze doelstelling en dit nastreven, kunnen een verzoek indienen voor inzet, bemiddeling en/of financiële ondersteuning. De Kroon-Oil Foundation zet zich daarnaast in om deze doelstelling kenbaar te maken naar de buitenwereld.

De manier waarop we geld werven
Kroon-Oil B.V. is de belangrijkste donateur. De organisatie heeft toegezegd jaarlijks een vast en variabel bedrag te storten. Het verkrijgen en behouden van de zogenaamde ANBI is daarbij een voorwaarde. De variabele storting is afhankelijk van de bijdragen die medewerkers van Kroon-Oil B.V. storten.

Andere donateurs en fondsenwervingsacties worden niet uitgesloten.

Het beheer van het vermogen

Het bestuur beheert het vermogen van de Kroon-Oil Foundation. Dit beheer heeft zij gedelegeerd aan de penningmeester. Het bestuur is belast met regelmatige controle van het beheer zoals dat door de penningmeester wordt uitgevoerd.

De Kroon-Oil Foundation streeft geen vermogensgroei na.

De besteding van het vermogen
Het volledige bestuur maakt bij stemming een keuze uit de projecten. Een speciaal geselecteerde commissie binnen het bestuur doet een voorselectie en draagt voorstellen aan. De projecten worden uitgevoerd binnen de ingeschatte begroting. Bij overschrijding van de begroting bepaalt het bestuur bij stemming of de overschrijving geaccepteerd is.